האוצר לחברות וארגונים

המטרה הגלובלית של כל מפעל – רווח. בזכות רווחי החברה מקבלת את ההזדמנות לפתח ולייצר רווחים גדולים עוד יותר. התפתחות ותפקוד מוצלח של שוק אפשרי רק אם הנכון ארגון של מימון חברות. המרכיב העיקרי של חברה המכבדת את עצמה כל – ארגון התקינה של מימון חברות. לניהול הפיננסי של החברות יש אדם מיוחד (או כספי מנהל מסחרי), ולפעמים חברות פיננסיות יכול לעסוק קבוצה של אנשים (אנליסטים), שמכיר את הפרטים הקטנים של ניהול פיננסי. Ceteris paribus, בשוק תחרותי מאוד, לשרוד ולשגשג, ארגון יש מערכת מורכבת של ארגון וניהול פיננסי. חברות האוצר ניתן לחלק לכמה קבוצות: 1.

האוצר לחברות – פנים 2. הארגון למימון חיצוני או העסק 3. קשרים כספיים עם מערכת פיננסית פיננסים אשראי יש צורך לענות על כל המטרות והיעדים. הכספים הזמינים של החברה צריך גם מופץ כראוי. כאשר הכספים העודפים, הם חייבים להיות מושקעים. כל השקעות שמטרתן להגדיל את מימון חברות, לבין החברה עצמה לא לבזבז את משאביה, ולא את הכסף ולא את הזמן כדי להגדיל מימון החברה. לפיכך, מדיניות מוצלחת של מימון חברות היא המפתח לפיתוח העשרה מוצלח של החברה.